Stopp innovasjon. Start kopiering!

Del 1:    Mer administrasjon, mindre innovasjon

”Det skal investeres mer i innovasjon”, sier Jens Stoltenberg. I Statsbudsjettet 2013 foreslås 2,5 mrd til lavrisikolån til bedrifter med gode idéer. Bare drift av Innovasjon Norge kostet i 2011 nesten 2 mrd årlig. Innovasjon Norge er registrert i bransjen ”Annen kredittgivning”. De ansatte rådgiverne i Innovasjon Norge er dermed lønnsledende som ”kredittrådgivere” med kr 1.025.000,- i lønnskostnad til hver av de nesten 600 ansatte i 2011!  Umiddelbart virker det som en veldig høy lønn for å administrere søknader om lån. Kanskje mente Stoltenberg egentlig ”Det skal investeres mer i administrasjon”.

Innovasjon søknad. En bedrift i Drammen har for lengst skjønt at det er penger i å bistå gründere med å skrive søknader til Innovasjon Norge. Nofas Management AS hadde i 2011 en omsetning på 60 millioner med driftsresultat på 9 millioner. Daglig leder hadde en lønn på 3,8 millioner. På Nofas.no står det at ”Nofas bidrar til økt verdiskapning i Norge ved å bistå våre klienter i realisering av sin forskning, utvikling og innovasjon.” Mulig de har utvidet sitt produktsortiment, men for noen år siden markedsførte de hardt ”No cure, no pay” for å skrive søknader og de tok da 50% i honorar (av Innovasjon Norge sin eventuelle støtte).

Ikke misforstå. Nofas Management er utvilsomt dyktige og jeg er tilhenger av å differensiere lønn til flinke folk. Men her er det skattepenger involvert. Dersom båndene er for tette mellom private rådgivere og offentlige rådgivere i Innovasjon Norge – bli det objektive vurderinger? Hva er det viktigste kriteriet for å få risikokapital – en dyktig søknadsskriver eller en god business case? Hvor mye penger blir igjen til gründeren? Hvorfor skal gründeren betale inntil 50% av støtten for at noen skal skrive søknaden? Skjemaveldet skulle bli enklere lovde de rød-grønne.

Dersom regjeringen mener noe med innovasjon, så bør det opprettes Vekst i Norge ASA forbeholdt kun småbedrifter (under 100 ansatte) som skaper flere arbeidsplasser i Norge. Det burde bevilges til sammen 25 mrd i utlånskapital spredt over en periode på fem år. Husbanken og Statens Lånekasse har hver for seg 20 mrd årlig i utlån til privatpersoner med stor suksess. Hvorfor ikke gi småbedriftene lån på tilsvarende premisser?

China Development Bank ble opprettet i 1994 som en av flere statsbanker som har bidratt til en fantastisk vekst i Kina. De siste 10 årene har China Development Bank lånt ut over 1.500 mrd kroner til bedrifter som risikolån for å skape arbeidsplasser i fire tusen prosjekter hovedsakelig i vest-Kina. I dag, i 2012, kan vi jo se resultatene etter 10 år med over 10% årlig vekst i BNP i Kina. Aktiv kredittpolitikk er viktig – Norge har råd til det.

Bankene i Norge støtter ikke innovasjon. DnB går ut med Innovasjonsprisen og vil bli assosiert som en bank som stimulerer til innovasjon i norsk næringsliv. En god historie, men den er ikke sann. Bankene låner ut til eiendomsprosjekter og med politikk som styrer til 7% årlig boligvekst, så er det idiotsikker god business. Men ikke innovasjon slik jeg tolker innovasjon. Vi ler av boblen i USA hvor finansfolk overinvesterte med sikkerhet i boliglån og lagde spekulative finansprodukter som til slutt kollapset med en påfølgende finanskrise i 2008. I Norge er eiendom sikkert som banken – inntil videre. Det er ikke vits å drive innovasjon. Den største innovasjon er at Innovasjon Norge har vokst i antall ansatte.

Hvordan kan jeg kommersialisere et produkt uten banken eller råd fra Innovasjon Norge? Svaret er å la andre gjøre innovasjon – du skal bare tjene pengene.

Del 2:    Yrkesstolthet eller gevinst?

 

97,8% av salgsverdiene går til kopierte produkter (kilde: Harvard forskningsrapport).

 

Piratmarkedet vokser enormt raskt. En av de mest lukrative bransjene i verden er å kopiere andre produkter for salg. Svartebørsmarkedet for piratvarer er estimert til US$200 milliard årlig som utgjør ca 5-7% av all handel i verden (kilde: World Intellectual Property Organisation – WIPO). De to mest utsatte bransjene i tapt verdi (og tapte arbeidsplasser) er software og elektronikk.

Kinesiske innovatører skaper sterke brands. Ali Baba Group (børsnotert i Hong Kong) eier blant annet B2B salgsnettstedet AliBaba.com, AliPay og TaoBao.com i Kina. Man trenger jo ikke være rakettforsker for å bli litt skeptisk på navnevalget AliBaba.com. Kritikken av nettstedet er hvordan forbrukere kan vite om selskapene tilbyr ekte varer eller ikke. AliBaba Gruppen ble notert på Hong Kong børsen med tidenes nest største IPO den 7. november 2007.

Røver eller ikke, Jack Ma har bygd seg opp en privat formue på US$2,7 mrd, og er nær venn med flere amerikanske kjendiser, politikere og finansfolk. Han har også fått utmerkelser for ”Business person of the year” både i Kina og USA.

Gevinsten med kopiering er at du slipper store utviklingskostnader, du vet at markedet etterspør varen og bruttofortjenesten er meget høy. Hvorfor skal du være dum og bruke tid og penger på innovasjon, når smartingene selger din idé på Alibaba.com bare til lavere pris og uten at du får noe inntekt fra innovasjon din? Prisstrategien er at prisen på privatvarene ikke dumpes, men rabatteres kun akkurat nok til å selge mer enn orginalen. Dermed er det ekstreme marginer til piratprodusenter og piratdistributører som raskt kan lage nye produkter i markedet uten å ta innovasjonskostnadene.

Er det vits med patenter i framtiden? IBM, Google, Microsoft, Apple og Samsung har tusenvis av patenter. I USA saksøker de hverandre frem og tilbake, spesielt Apple og Samsung. Verdien av patenter er stor, og er et viktig virkemiddel for å ha de beste produktene og ha forspranget med den siste og beste teknologien i verden. Men er det egentlig vits for et lite firma i Norge å gjøre innovasjon for deretter å ta kostnader med å beskytte sine immaterielle verdier og til slutt risikere å måtte ta kostnaden med å følge opp søksmål mot piratbransjen? Du får tre kostnadsledd, mens piratene allerede selger en videreutviklet kopi av produktet ditt til lavere pris og med rask gevinst.

Konklusjon:

Innovasjon blir stadig dyrere i Norge. Jens Stoltenberg sier han vil satse mer på innovasjon, mens den største innovasjon er at Innovasjon Norge vokser i antall ansatte med høye lønninger. Vi gründere tar med oss signaleffekten. Ingen motivasjon. Stopp innovasjon. Piratbransjen er i sterk vekst. Mens verden lurer på hvordan løse immaterielle problemstillinger. Kopier andre – mye mer lønnsomt.

 

Legg igjen en kommentar