To nøkkeltall som forteller om du har suksess på nett

Før jeg forteller hvilke to nøkkeltall som er viktigst, er det greit at du først er enig i følgende to påstander:

– Jeg vil selge varer på nett for å tjene penger, og
– Jeg vil tenke kommersielt for å nå mine mål

Sånn. Da er vi enig om at å tjene penger og kommersiell tankegang er viktig, og at beslutninger på nettsalg må baseres på fortjeneste (vi skal tjene penger, ellers sier jeg nei takk).
De to viktigste nøkkeltallene på nettsalg er:

1. Bruttofortjeneste
2. Salgskonvertering

Bruttofortjeneste er salgspris på varen som kunden betaler deg minus kostnaden du har med å kjøpe varen. Det du sitter igjen med da er din bruttofortjeneste i kroner. Høy bruttofortjeneste er det første kritieret som må være på plass for suksess. For å få de beste markedsførerne til å jobbe for deg på provisjon, trenger du produkter med god bruttofortjeneste.

Noen snakker om bruttofortjenesteandel (forkortet BFA). Det er bruttofortjeneste oppgitt i prosent av salgspris.

BFA = (salgspris – varekjøp) / salgspris * 100.
Eks: Du selger en vare for kr 500. Varen koster deg kr 100.
Da er bruttofortjenesteandelen 80% og bruttofortjenesten kr 400.

Tjener du penger (har høy bruttofortjeneste) kan du reinvestere i egen virksomhet med dine egne penger, og du blir din egen investor. Dette er slik de fleste entreprenører bygger seg opp (selvgjort er velgjort). Så når noen snakker om salgsinntekter, spør alltid hva er bruttofortjenesten. Det er av bruttofortjenesten som du skal betale andre kostnader med og lønn til deg selv.

Prøv vår Annonsekalkulator nå

Dette er enkel matematikk ikke sant? Men dessverre er det ofte slik at selv dyktige markedsførere glemmer å tenke lønnsomhet, og får akutt volumsyke, som jeg kaller det. Dvs man tenker kun på salgsinntekter (ofte kalt salgsvolum, eller topplinjen) og glemmer å tenke bruttofortjeneste.

Hva er en god bruttofortjeneste? Godt spørsmål. Det viktigste er å sørge for at bruttofortjenste dekker kostnader til annonsering og alle andre driftskostnader. Etter at alle regninger er betalt, så kan du vurdere om det du sitter igjen med er god nok lønn for strevet. En gylden regel er at å tenke at en ny kunde koster deg ca kr 200, pluss/minus i annonsekostnad. Da er du flink. Når jeg har kjørt f eks VG annonser på forsiden, går ofte annonsekostnad pr. salg opp sammenlignet med klikkannonser på Google og Facebook. Forenklet sagt går likevel lønnskostnad ned, så ofte kan det lønne seg å kombinere hvor man annonserer.

Konklusjon:

Dersom du vil ha fortjeneste på nysalg på nett, bør du ha bruttofortjeneste godt over kr 200 pr. ordre for å dekke annonsekostnad og ca kr 400 pr. ordre for å kunne reinvestere pengene for lønnsom vekst (dvs ha lønn og overskuddsdrift).

Å kunne sette riktig markedspris er derfor en meget viktig kunnskap.

Salgskonvertering gjelder nettsalg og er antall salg delt på antall besøkende på din nettside. Dersom du har 100 besøkende en dag, og du får tre salg, så har du 3% salgskonvertering (eller salgskonvertering på 3%). Dette sier noe om hvor god nettsiden din er, eller hvor godt butikken din er innredet og frister til kjøp.

Salgskonvertering bestemmes på landingssiden (landing page) som annonsen lenker til. Denne nettsiden avgjør hvor mye du selger og aller viktigst hvor lønnsomt salgene dine blir. Du vil alltid få salg, men spørsmålet er om det er lønnsomt eller ikke.

Hva er en vanlig salgskonvertering? Driver du nettsalg i eget selskap, eller om du vil jobbe på salgsprovisjon for andre, bør du ha over 2% i salgskonvertering. Jeg har på enkelte annonser vært oppe i over 10% salgskonvertering som er veldig bra. Normalt vil salgskonverteringen stabilisere seg rundt 2-5% når annonsen eller kampanjen har kjørt en stund. Nå snakker jeg om varesalg på nett, og ikke leadgenerering som f eks å laste ned en gratis rapport (som kan oppnå langt høyere salgskonvertering).

Hvor stor forskjell er det på salgskonvertering på 2% vs 4%? Enormt! Ta et tenkt case. Du selger en vare med bruttofortjeneste på kr 350 pr. salg. Ett klikk koster 4 kroner på Facebook (dette varierer veldig og typisk kostnad for rene salgsannonser er rundt 4-11 kroner per klikk). Vi investerer kr 4.000 på annonsering en dag, som gir kr 4.000 / kr 4 pr. klikk = 1.000 klikk tilsammen. 2% salgskonvertering av klikkene (kundebesøk) gir da: 1.000 x 2% salg = 20 salg.

Prøv vår Annonsekalkulator nå

Bruttofortjeneste kroner:

2% salgskonv. =  20 x kr 350 = kr 7.000
4% salgskonv. =  40 x kr 350 = kr 14.000

Resultat i kroner etter annonsekostnad:

2% salgskonv. =  kr 7.000 – kr 4.000 = kr 3.000 = 100%
4% salgskonv. =  kr 14.000 – kr 4.000 = kr 10.000 = 333%

Konklusjon:

Med å doble salgskonverteringen fra 2% opp til 4% så øker resultatet med 333%.

Det betyr at salgskonvertering er det andre viktige nøkkeltallet som avgjør din suksess. Og at det lønner seg å bruke flinke markedsfolk. Lession learned: De beste jobber på resultatprovisjon!

Og du har sikkert skjønt det – mål alltid lønnsomheten av annonsene dine (bruttofortjeneste og salgskonvertering). En kombinasjon av høy bruttofortjeneste og høy salgskonvertering er de to sterkeste indikatorene på at du er på vei mot en kjempesuksess på nett.

 

Legg igjen en kommentar