Hvor bør jeg annonsere og hvor mye kan jeg tjene?

«Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.»

John Wanamaker (1838-1922)

Først kort om to ulike forretningsmodeller når du skal kjøpe annonser.

Tradisjonell markedsføring – høy risiko
Som annonsør betaler du en fast pris for reklamevisning i et avtalt medie. Prisen for annonsering har en direkte sammenheng med antall potensielle mottakere av annonsen din. Jo flere som kan motta annonsen din, jo mer må du betale. Annonsering i riksmedier er derfor dyrere enn annonsering i lokalmedia. Typisk betaler du for en banner som plasseres på en side med stor trafikk – eks vg.no.

Ulempen med tradisjonell markedsføring er at annonsøren, altså du, tar høy risiko siden du ikke vet utfallet før du har prøvd. Slike tradisjonelle annonser er gjerne basert på at selger antyder hvor mange som vil se din annonse, og at du derfor må betale den prisen selger forlanger.

Du har ingen kontroll, og du kan ikke beregne hvor mye du vil selge, og dermed kan du heller ikke beregne fortjenesten. Som entreprenør liker man å ta kalkulerte sjanser. En typisk argumentasjon fra annonseselger er at du må tenke på merkevarebygging.

Tradisjonell markedsføring er normalt et tapsprosjekt, dvs du betaler mer for annonsen enn du tjener inn. Tankegangen med en slik markedsføring er at kundene skal kjøpe mer av deg senere, slik at annonseringen blir lønnsom på sikt. Derfor er utsagnet fra John Wanamaker blitt en klassiker (se over).

Klikkannonsering – lav risiko
Du betaler kun for hvert klikk på annonsen din. Også kalt PPC eller CPC (pay per click eller cost per click). Når kunden klikker på annonsen videresendes brukeren til annonsesiden – også kalt landingssiden. Klikkannonsering kom for fullt med Google sine søk og annerledes forretningsmodell enn tradisjonell markedsføring, og ga muligheter til å kalkulere lønnsomhet på en helt ny måte.

Klikkannonsering er som regel konstruert for umiddelbar respons fra brukeren som surfer på PC, lesebrett eller mobiltelefon. Du får en helt ny mulighet til å lage lønnsomme salgskampanjer som er basert på matematikk og ikke flaks.

Prøv vår Annonsekalkulator nå

Tape penger vs. tjene penger
Dersom du vil bygge merkevare på tradisjonell måte, med tap, så kan jeg ikke hjelpe deg. Ta kontakt med et reklamebyrå.

Vil du tjene penger på salgsannonsering og gå over overskudd mens du bygger opp kundemasse? Les videre.

Hvor bør jeg annonsere?

Som en start anbefales to store annonsenettverk som er enklest å komme i gang med.

Google Adwords
Du får tilgang til annonsenettverket til Google. Når en bruker søker på Google, vises din annonse, og når brukeren som søker på Google og klikker på annonsen din, betaler du for det. Du kan også vise annonsen i andre nettverk som velger å vise Google annonser.

Inne i Google Adwords lager du kampanjene dine. Du legger inn søkeord som er relevant for produktet du vil selge og pris per klikk du er villig til å betale. Du lager tekstannonse som vises når søkeordene slår inn. Du får hele tiden tips fra Google sin veiviser. Byr du mer per klikk vises annonsen lengre opp og sjansen for at noen klikker på annonsen din er større.

Du kan lage så mange annonser og søkeord du vil. Du kan også sette en budsjettgrense på f eks kr 500 daglig. Normalt betaler du et sted mellom 4 og 15 kroner per klikk. Dette vil variere fra bransje, land og type søkeord.

Facebook
Du kan annonsere på Facebook og nå ut til alle Facebook-brukere i hele verden. I motsetning til Google hvor du legger inn søkeord, så velger du på Facebook et ønsket segment du vil nå ut. F eks vis annonsen min til brukere på Facebook som er kvinner mellom 30 og 50 år i Norge eller menn 18 til 40 som har interesse for trening i Oslo.

Facebook har forskjellige annonsemuligheter. Den enkleste for salgsannonsering er å lage en vanlig annonse med bilde, kort tekst og lenke til annonsesiden din. Du betaler også her per klikk. Kostnad per klikk er ofte rundt 5-12 kroner per klikk dersom du kjører salgsannonser. Dette vil variere ut fra hvor godt annonsen din konverterer fra visning til klikk, om du kjører lokalt i et lite område og type bransje/annonse.

Andre annonsenettverk er Yahoo, Bing og LinkedIn for å nevne noen.

Hvor mye kan jeg tjene?

For å tjene penger må du ha lønnsomhet. Lønnsomhet for selve annonseringen måles ofte i bruttofortjeneste på produktet minus annonsekostnad. Da har du fortjenesten før lønn og andre kostnader.

Hva koster det å annonsere?
Annonsebudsjettet bestemmer du selv. Du bestemmer totalt budsjett f eks pr. dag eller pr. måned og gir bud på hva du er villig til å betale per klikk. Legger du inn lavt bud, får du færre klikk.

Lønnsomhet med klikkannonsering
Du selger en vare for kr 699 eks mva (husk alltid å trekk fra momsen når du beregner lønnsomhet). Varen koster 300 kroner eks mva. Bruttofortjenesten er kr 699 – kr 300 = kr 399 eks mva. Dvs hvert solgte produkt gir deg kr 399 i bruttofortjeneste. Dersom du betaler kr 200 for å få en ny kunde (Facebook og Google fakturerer uten moms), så har du en avanse på kr 399 – kr 200 = 199 eks mva for hvert solgte produkt. Av disse pengene skal du betale lønn og alle andre driftskostnader. NB: Husk å prise inn frakt i prisen eller ta ekstra betalt for dette.

Hvordan vet jeg hva en ny kunde koster?
Gjør testsalg med et lite budsjett. Statistikken du får fra Google eller Facebook kan du bruke til å beregne CAC (customer acquisition cost), dvs kostnad med å få en ny kunde. Dette er kjempeviktig!

Si at testresultatet ditt på Facebook var at du betalte kr 4,35 pr. klikk og du fikk 476 klikk som ga 14 salg av produktet ditt over.

Total annonsekostnad: kr 4,30 x 476 = kr 2047
Kostnad ny kunde (CAC): kr 2047 / 14 = kr 146 eks mva

Fortjeneste salgsannonsering
Fortjeneste per kunde/salg: kr 399 – kr 146 = 253 eks mva
Total bruttofortjeneste salg: kr 253 x 14 = 3543 eks mva

Avkastning på kapital du investerer er meget høy i dette tilfellet! Du vil tjene langt mer på å annonsere i egen bedrift, enn å investere pengene på børsen.

Prøv vår Annonsekalkulator nå

Hva er konverteringen?
Konvertering på salgsannonsen er: 14 / 476 = 2,9%
Dvs at du kan forvente å få 2,9 salg for hver 100 besøkende (klikk).

Hvor mye kan du betale pr. klikk før du taper penger?
Vi tar utgangspunkt i at 2,9% salgskonvertering fortsetter.
Klikk for å få én ny kunde: 35
Maks kr per klikk break even: 399 / 35 = kr 11,40
Betaler du mer enn kr 11,40 per klikk vil du tape penger.

Konklusjon

De fleste bedrifter har potensiale til lønnsom kundevekst med å bruke klikkannonsering på Facebook og Google med å prioriterer annonseprodukter som har god bruttofortjeneste (vurder også annonsering på Yahoo, Bing og LinkedIn). Gjør testsalg med lavt budsjett og øk budsjettet så mye du har råd til så lenge salgskonverteringen er lønnsom. Hvor mye du kan tjene kommer an på bruttofortjenesten på produktet og antall kunder du kan selge til i ditt marked.

Legg igjen en kommentar