Styret skal beskytte verdier og skape verdier

Hva er et styre?
Alle aksjeselskaper må ha et styre. Det juridiske grunnlaget for et selskap og dets styre er styrt av Aksjeloven. Styret sin primære oppgave er å sørge for god drift av selskapet. Styret er en støttefunksjon for daglig leder og resten av ledergruppen som daglig drifter selskapet. Et styre har det overordnede ansvaret for strategi og finansiering av selskapet. Styret skal se selskapet fra utsiden og utvikle det. Det er eierne av selskapet som bestemmer hvem de vil ha i styret.

Hva gjør et styre i praksis?
Styret består vanligvis av tre til åtte personer. Styreleder har øverste ansvar og har med seg styremedlemmer og noen ganger også varamedlemmer. Styreleder og styremedlemmene har stemmerett på vedtak som skal fattes. Styret skal lage budsjetter og styrerutiner for selskapet. Dette for å realisere budsjett, og sikre overskuddsdrift til aksjonærene som eier selskapet.

Hvilket ansvar har styret?
Styret er lovpålagt å iversette rutiner og tiltak for å sikre lønnsom drift. Dersom selskapet går konkurs, og taper penger, kan aksjonærer kreve granskning. Dersom styret ikke har iverksatt tiltak for lønnsom drift (Aksjeloven § 3-5) – kan det i verste fall medføre privat erstatningsansvar. Derfor tegner også mange styreledere og styremedlemmer egen forsikring mot dette dersom de sitter i selskaper som har store lån og store verdier.

Har ditt firma et balansert styre?
Det er ganske opplagt at selskapet skal tjene penger, det var derfor det ble startet. Det mange eiere ikke tenker på er at styret må ha variert kunnskap – og dersom man ikke har kunnskap på f eks salg og markedsføring, så må man umiddelbart skaffe seg denne kunnskapen i styret. Enten gjennom å rekruttere et nytt styremedlem med slik kunnskap, eller få bistand fra en konsulent.

Salg og markedsføring nedprioriteres

Norske styrer bruker alt for liten tid på salg og markedsføring i styrearbeidet.

Det er salg og markedsføring som gir resultater. Alt annet er kostnader. Når man kommer til salgsarbeid og markedsføring, så vil styrer som bare overlater alt til daglig leder som «bare fikser det» ha mindre sjans for suksess med selskapet siden de ikke deltar aktivt i arbeidet som gir penger inn. Et styre som skal lage salgs- og markedsstrategi uten selv å delta i gjennomføringen har ikke samme verdi som et aktivt styre som også deltar i prosessen.

Den viktigste jobben styret gjør, etter min mening, er å sikre salgsprosessen og diskutere produkt/kundematriser slik at daglig leder får kunnskapsbaserte innspill fra styret. Først da får man en strømlinjeformet dialog mellom styret og daglig leder. Dersom styret ikke har anledning til å hjelpe daglig leder med daglige utfordringer, så driver ikke styret verdiskapning.

Det er en jungel av muligheter. Daglig leder trenger strategisk hjelp til salg og markedsføring langt mer enn før, fordi markedet er blitt mer komplekst med nye teknologier som endres raskt.

Styret sine to hovedoppgaver
Det jeg vil du skal huske fra denne artikkelen er:

Styret skal sikre verdiene som allerede er i selskapet, og skape nye verdier med ledelse innenfor innovasjon, salg og markedsføring  i hvert eneste styremøte.

Har du ikke et slikt styre, få et slikt styre!

Legg igjen en kommentar