Bedre eksportfunksjon i JOIN Bedriftslister

I dag publiserte vi en oppdatering av JOIN Bedriftslister som inneholder en stor og etterspurt forbedring av eksportfunksjonen. Du kan nå eksportere listene dine til csv-filer der du selv kan bestemme hvilken informasjon du vil ha med i filene. Csv-filene kan åpnes i de fleste vanlige regnearkene slik som Excel, Open Office og Numbers.

Csv-eksport i JOIN Bedriftslister

Skjermbilde: Ny funksjonalitet for å eksportere listene til csv-filer.

Fra før har du muligheten til å eksportere til Excelfiler formatert for telefonsalg, direktemarkedsføring eller e-postutsendelser. Listene var bra for mange, men enkelte opplevde dem som begrensende da de ikke selv kunne velge hvilke data som kom med i filene. Teknologien satte også en størrelsesbegrensning på maksimalt 7 500 bedrifter per fil.

Dette er nå historie. For csv-filene kan du selv bestemme hvilken informasjon du vil ha med i filene. Dette setter du under «Eksportinnstillinger» på «Min side» etter at du er logget inn på JOIN Bedriftslister. En nyhet er at du kan få ut daglig leders fornavn i filene. Noe som gjør det svært enkelt å sette et personlig preg på brev, eller e-poster du skal sende ut.

Eksportinnstillinger i JOIN Bedriftslister

Skjermbilde: Eksportinnstillinger for csv-eksport.

Csv-eksporten har en øver grense på 100 000 bedrifter per fil. Vi anbefaler imidlertid fortsatt å jobbe med mindre utvalg og heller ta ut lister ofte Slik er du sikker på at du alltid har oppdatert informasjon om prospektene.

Få inspirasjon til aktiviteter du kan bruke bedriftslistene fra JOIN til.

 

Legg igjen en kommentar