Bedriftens aktivitetsnivå

Fordel:
– Slippe å bruke tid på å forsøke og selge til “dødkjøtt”, dvs foretak som ikke er i drift.
– Kun ta med foretak som er fremoverlent og har oppgitt informasjon som innbyr til aktivitet og business med dem.
– Slippe lister med foretak som mangler kontaktinformasjon.

Ulempe:
– Ingen spesielle.

Tips relatert til bedriftens aktivitetsnivå:
– Lager du ringeliste, klikk på “legg til” på “Har telefon”. Du får kun med foretak som har oppgitt telefon. Dersom du kjører et personlig salgsscript, så kombiner gjerne med “Har daglig leder”, og du får kun med foretak med oppgitt daglig leder, og kan bruke navn i salgsscriptet.
– Lager du epostliste, klikk på “legg til” på “Har epost”. Du får kun med foretak som har oppgitt telefon.
– Vil du kun snoke på nettsidene til foretakene i søket. Klikk på “legg til” på “Har nettside”. Du får kun med foretak som har en nettside.
– Vil du unngå ikke-aktive selskaper, velg “Er MVA-registrert”. Du får kun med foretak som har registrert seg i merverdiavgiftsregisteret, som betyr at selskapet har passert en omsetning på kr 50.000.

Det har ingen hensikt for en selger å være aldri så god med salgsargumentering når selskapet ikke er aktivt eller ligger dødt. Typisk ikke-aktive foretak er mange enkeltpersonforetak og holdingselskaper.

bedriftens-aktivitetsniva-01
Bilde
: Her har en selger valgt aktive selskaper (“Er MVA-registrert”) som har oppgitt telefon (“Har telefon”) og som dermed innbyr til business.

Basert på vår erfaring har vi laget en del muligheter til å velge ut foretak som mest sannsynlig ikke er i aktivitet. En generell problemstilling ved salgsforberedelser og markedsundersøkelser er at man ofte blir vel optimistiske ut i fra at man legger til grunn det antall selskaper som er registrert i Norge. Fakta er at veldig mange selskaper ikke er i aktivitet selv om selskapet er registrert i en bransje. Det betyr at uerfarne ledere ofte antar at markedet er større enn det i virkeligheten er.

Bedriftens aktivitetsnivå:

  • Har epost
  • Har telefon
  • Har faks
  • Har nettside
  • Er MVA-registrert

Legg igjen en kommentar