Finn en bransje med å klikke

Fordel:
– Lære om utvalg av bransjer og se nye muligheter

Ulempe:
– Tidkrevende å lete

Bransjeregisteret bruker NACE2007, som er en vanlig standard for å kategorisere bransjer i næringslivet. Bransjekoden er fem siffer, og har inntil fem detaljnivåer. Hver bransjekode har også en beskrivende tekst. Det er ca 850 ulike bransjekategorier.

Finn en bransje med å klikke frem og tilbake i bransjeregisteret.

bransjeregister-nace2007-02
Bilde: Her har jeg klikket inn på “Informasjon og kommunikasjon” som hovedbransje, og nå vises underbransjene. Jeg har valgt “Utgivelse av aviser” og klikket “Legg til”. Som du ser er det nå 678 foretak i utvalget som vi har oppdatert kontaktinformasjon på.

“Forlagsvirksomhet” er nivå 2 (første nivå etter at hovedbransje er valgt). “Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forslagsvirksomhet” er nivå 3. “Utgivelse av aviser” er nivå 4, som jeg har valgt.

bransjeregister-nace2007-01
Bilde: Velges “Forlagsvirksomhet” med å klikke “legg til”, blir automatisk alle undernivå valgt. Antall foretak ble da 4666, altså et større utvalg med flere bransjer.

 

Legg igjen en kommentar