Finn og velg fylke, kommune og posted

Fordel:
– En rask måte å finne foretak innenfor et geografisk område.

Ulempe:
– Ingen spesielle.

Fakta:
– 19 fylker
– Ca 430 kommuner (endres forløpende)
– Ca 1860 poststeder (endres fortløpende)
– Ca 4810 postnummer (endres fortløpende)

Geografi-søket er lenket sammen via postnummer og poststed, som igjen tilhører en kommune, som igjen tilhører et fylke. Som første tilbyder i Norge lagde vi Oslo bydelssøk som en algoritme som tar utgangspunkt i postnummer og gateadresser for å linke foretaket til riktig bydel.

geografi-oversikt
Bilde: Her er vi på forsiden under Geografi-flippen.

Geografi-søket starter med å vise fylker. Du kan “legge til” et fylke, eller flere fylker, om du vil. Klikker du inn på et fylke, vises alle kommuner i fylket og alle tilhørende poststed til kommunene. Er du inne på et fylke og skal tilbake klikker du på “Vis fylker” oppe til venstre.

En viktig kunnskap er å bruke poststed og ikke kommune når man gjør møtebooking og skal besøke kundene. I kommuner med stor geografisk spredning er f eks poststed Larvik konsentrert om bysentrum med korte avstander, mens Larvik kommune har flere poststed som er spredt med ca. 40 min kjøring i ulike retninger.

geografi-sok-02
Bilde: Her har en møtebooker fokusert på poststed Tønsberg, Sandefjord og Larvik.

Tips:
– Tilpass budskapet i kampanjen med et lokalt budskap.
– Bruk poststed ved møtebooking.
– Lokale nyheter og aktuelle saker kan gi innspill til lokale salgsmuligheter.
Eks. flom i Oppland og Hedmark. Sjakk-VM i Tromsø. Varemesse i Lillestrøm. Norway Cup i Oslo. Du skjønner poenget. Lokale penger i omløp. Salgsmuligheter.

Legg igjen en kommentar