Regnskapstall, ansatte og selskapsform

Fordel:
– Søk på regnskapstall hjelper deg med; å skille på om foretaket går med overskudd eller underskudd, og muligheten til å velge foretak etter salgsomsetning.
– Søk på ansatte er en fin måte å segmentere på størrelse av selskapet, og selskaper med omtrent like mange ansatte som ofte har samme type utfordring og trenger samme løsning (segment).
– Søk på selskapsform hjelper deg å velge ut foretak med samme juridiske/praktiske utfordring i driften, samt muligheten for å skille mellom private selskaper, ideelle organisasjoner og offentlige/statlige foretak.

Ulempe:
– Man utelater nyetablerte firma som ikke har regnskapstall enda.
– Man utelater enkeltpersonforetak (tidl. enkeltmannsforetak) som ikke er regnskapspliktig.

 

regnskapstall-ansatte-selskapsform-01
Bilde
: Her har en markedsfører valgt ut foretak med over 2 millioner kroner i salg (alle regnskapstall er eks mva) og med et positivt driftsresultat over 500.000 kroner som har til og med 20 ansatte.

Regnskapstall og ansatte du kan velge på:
• Salgsinntekter
• Driftsresultat
• Antall ansatte

Selskapsformer du kan velge på:
• AS
• ASA
• NUF
• ANS
• DA
• BA
• ENK
• KS
• Stiftelse
• Borettslag
• Boligbyggelag
• Sameie
• Eierseksjonsameie
• Samvirkeforetak
• Partrederi
• Sparebank
• Gjensidige forsikringsselskap
• Pensjonskasse
• Avdeling
• Foretak underlagt stat, fylke og kommune
• Kommune og fylkeskommune (administrasjon)
• Stat (administrasjon)
• Forening, lag og innretning
• Andre driftsformer eller ikke registrert selskapsform

Tips på ulike muligheter relatert til annet-flippen:
• Velg ut foretak som selger mellom 20 Mnok – 100 Mnok: Velg salgsinntekter fra “20000000” til “100000000”.
• Velg ut aktive foretak som har opp til 20 ansatte: Velg ansatte fra “2” til “19”, eller velg ansatte fra “1” til “19” og velg “Er MVA-registrert”.
• Velg ut foretak som går med overskudd: Velg driftsresultat fra “1”.
• Velg ut foretak som går med underskudd: Velg driftsresultat fra “-999999999999” (et veldig stort negativt tall).
• Velg ut private aksjeselskaper som må følge aksjonærloven: Velg selskapsform “AS”, ASA” og “NUF”.
• Finn foreninger og idrettslag: Velg selskapsform “Forening, lag og innretning”.
• Finn stiftelser og legater: Velg selskapsform “Stiftelse”.
• Finn statlige og kommunale foretak: Velg selskapsform “Foretak underlagt stat, fylke og kommune”.

Legg igjen en kommentar