Slik velger du hvilke datafelt du skal ta med i eksporten

Tips
– Å velge riktige datafelt kan gjøre en stor forskjell for å gi bedre resultat i salgs- og markedsføringskampanjene dine. Du må tenke over hvordan kampanjen skal gjennomføres, og hvem som skal gjøre hva. Da vet du også hvilke datafelt som du bør ta med i eksporten av bedriftslistene.
– Et par gulltips er å ta med fornavn dersom du skal sende e-post til daglig leder, og bruke det i fletting av e-postutsendelsen. Ta med besøksadresse dersom du skal drive møtebooking og skal kjøre ut til kunden. Bruk postadresse dersom du skal sende DM i posten. Dersom du følger opp f eks e-postutsendelse, så ta også med telefonnummer og navn på daglig leder, og kanskje bransje, antall ansatte og poststed eller kommune. På den måten har du litt “kjøtt på beinet” når du ringer og følger opp de som viser interesse.

Slik velger du hvilke datafelt du skal ta med i eksporten:

valg-av-datafelt-for-eksport
Fra foretakssøk
: Klikk på «Foretaks»-flippen. Deretter klikk på «Eksportfelt». I nytt vindu som åpnes, velger du så ønsket datafelt og trykker «Lagre». Nye datafelt kommer med i neste filnedlastningdu gjør.

valg-av-datafelt-for-eksport2
Fra Min side
: Klikk på «Min side» i toppmenyen, Deretter klikk på «Endre eksportinnstillinger». I nytt vindu som åpnes, velger du så ønsket datafelt og trykker «Lagre». Nye datafelt kommer med i neste filnedlastning du gjør.

beregne-markedspotensiale-datafelt
Eksportinnstillinger/datafelt: Her vises datafeltene du kan velge å ta med i eksporten.

Legg igjen en kommentar