Bedre eksportfunksjon i JOIN Bedriftslister

I dag publiserte vi en oppdatering av JOIN Bedriftslister som inneholder en stor og etterspurt forbedring av eksportfunksjonen. Du kan nå eksportere listene dine til csv-filer der du selv kan bestemme hvilken informasjon du vil ha med i filene. Csv-filene kan åpnes i de fleste vanlige regnearkene slik som Excel, Open Office og Numbers.

Csv-eksport i JOIN Bedriftslister

Skjermbilde: Ny funksjonalitet for å eksportere listene til csv-filer.

Fra før har du muligheten til å eksportere til Excelfiler formatert for telefonsalg, direktemarkedsføring eller e-postutsendelser. Listene var bra for mange, men enkelte opplevde dem som begrensende da de ikke selv kunne velge hvilke data som kom med i filene. Teknologien satte også en størrelsesbegrensning på maksimalt 7 500 bedrifter per fil.

Dette er nå historie. For csv-filene kan du selv bestemme hvilken informasjon du vil ha med i filene. Dette setter du under «Eksportinnstillinger» på «Min side» etter at du er logget inn på JOIN Bedriftslister. En nyhet er at du kan få ut daglig leders fornavn i filene. Noe som gjør det svært enkelt å sette et personlig preg på brev, eller e-poster du skal sende ut.

Eksportinnstillinger i JOIN Bedriftslister

Skjermbilde: Eksportinnstillinger for csv-eksport.

Csv-eksporten har en øver grense på 100 000 bedrifter per fil. Vi anbefaler imidlertid fortsatt å jobbe med mindre utvalg og heller ta ut lister ofte Slik er du sikker på at du alltid har oppdatert informasjon om prospektene.

Få inspirasjon til aktiviteter du kan bruke bedriftslistene fra JOIN til.

 

Forbedrede utvalg i JOIN Bedriftslister

Vi har hørt på våre brukere og gjort det enda enklere å lage gode utvalg i JOIN Bedriftslister. De siste ukene har vi i stillhet lansert et par viktige endringer som gir deg mye bedre kontroll over listene du lager. Du får nå muligheten til å sette egne begrensninger for antall ansatte, salgsinntekt og driftsresultat i bedriftene du vil ha med i listene. Tidligere måtte du velge fra forhåndsdefinerte verdier, som viste seg å passe dårlig overens med behovene til mange av våre kunder.

Skjermbilde fra join.no

Skjermbilde fra join.no

Eksempler på bruk

Generelt for alle de nye feltene er at så lenge feltene står tomme tas ikke kriteriet hensyn til i søkeresultatet. Du kan godt benytte kun ett av feltene. Om du ønsker å slette et kriterie du har lagt til søket, visker du bare ut innholdet i den aktuelle tekstboksen.

Antall ansatte er en effektiv måte å målrette seg mot bedrifter av en viss størrelse. Ved for eksempel å sette minimum 2 ansatte, har du allerede luket bort de fleste hobbybedrifter og andre småbedrifter med liten aktivitet. Setter du over 20 ansatte kan være nokså sikker på å treffe helt andre bedrifter igjen, for eksempel med tanke på behov for forbruksmateriell, rekvisita, kursing og lignende.

Salgsinntekt og driftsresultat er smarte kriterier å sette for å treffe bedrifter i en spesiell situasjon. Enkelte produkter er mer passende å selge til en bedrift som går godt, mens andre kanskje egner seg bedre for en bedrift som sliter økonomisk.

Salgsinntekter er en fin måte å velge ut små, middels eller store foretak, og gjøre henvendelsen ut fra størrelsen på selskapet.

Driftsresultat kan brukes for å finne foretak som virkelig tjener penger, eller de som sliter økonomisk (underskudd).

Tips: For å finne bedrifter med negativt driftsresultat setter du -1 i til-feltet for driftsresultat. Samme dersom du ønsker å finne bedrifter med positivt driftsresultat setter du 1 i fra-feltet for driftsresultat. Slik unngår du å få med alle småbedriftene som ikke rapporterer inn regnskapstall og derfor er registrert med 0 i driftsresultat.

Viktigheten av gode segmenter

Vær kreativ med buken av kriteriene under annet-fanen og du vil kunne skape svært gode segmenter som det er enkelt å lage treffende markedsaktiviteter mot. At kunden føler at din henvendelse er relevant har enorm betydning for hva du får igjen for innsatsen i markedsføringen din. I tillegg er det mye morsommere å jobbe med salg- og markedsføring dersom man får lite kjeft for å forstyrre med uinteressant “mas”.

3 nyttige tips til segmentering

  •  Velg bedrifter som har daglig leder, og bruk daglig leders fornavn i kommunikasjonen med prospektene. Dette skaper en hyggelig tone, og det er større sansynlighet for at henvendelsen blir lest.
  • Du kan bruke registreringsdato i brønnøysundregisteret for å kjøre jubileumskampanjer. Eks. “Gratulerer med 5 år i renholdsbransjen!” En ypperlig anledning til å kontakte kunden i en positiv setting.
  • Velg bedrifter som er mva-registrert og du er garantert å få med kun bedrifter som har en viss salgsaktivitet selv om bedriftene ikke nødvendigvis rapporterer inn regnskapstall.

Vår markedsansvarlige har også tidligere skrevet mer om praktiske eksempler på segmentering av markedet og hvorfor det er så viktig.

Har du et godt tips til smart segmentering? Del det gjerne i kommentarfeltet slik at vi og andre kan få nytte av det. Savner du noe i JOIN Bedriftslister for å kunne gjøre enda smartere utvalg høre vi gjerne om det også.