Forbedrede utvalg i JOIN Bedriftslister

Vi har hørt på våre brukere og gjort det enda enklere å lage gode utvalg i JOIN Bedriftslister. De siste ukene har vi i stillhet lansert et par viktige endringer som gir deg mye bedre kontroll over listene du lager. Du får nå muligheten til å sette egne begrensninger for antall ansatte, salgsinntekt og driftsresultat i bedriftene du vil ha med i listene. Tidligere måtte du velge fra forhåndsdefinerte verdier, som viste seg å passe dårlig overens med behovene til mange av våre kunder.

Skjermbilde fra join.no

Skjermbilde fra join.no

Eksempler på bruk

Generelt for alle de nye feltene er at så lenge feltene står tomme tas ikke kriteriet hensyn til i søkeresultatet. Du kan godt benytte kun ett av feltene. Om du ønsker å slette et kriterie du har lagt til søket, visker du bare ut innholdet i den aktuelle tekstboksen.

Antall ansatte er en effektiv måte å målrette seg mot bedrifter av en viss størrelse. Ved for eksempel å sette minimum 2 ansatte, har du allerede luket bort de fleste hobbybedrifter og andre småbedrifter med liten aktivitet. Setter du over 20 ansatte kan være nokså sikker på å treffe helt andre bedrifter igjen, for eksempel med tanke på behov for forbruksmateriell, rekvisita, kursing og lignende.

Salgsinntekt og driftsresultat er smarte kriterier å sette for å treffe bedrifter i en spesiell situasjon. Enkelte produkter er mer passende å selge til en bedrift som går godt, mens andre kanskje egner seg bedre for en bedrift som sliter økonomisk.

Salgsinntekter er en fin måte å velge ut små, middels eller store foretak, og gjøre henvendelsen ut fra størrelsen på selskapet.

Driftsresultat kan brukes for å finne foretak som virkelig tjener penger, eller de som sliter økonomisk (underskudd).

Tips: For å finne bedrifter med negativt driftsresultat setter du -1 i til-feltet for driftsresultat. Samme dersom du ønsker å finne bedrifter med positivt driftsresultat setter du 1 i fra-feltet for driftsresultat. Slik unngår du å få med alle småbedriftene som ikke rapporterer inn regnskapstall og derfor er registrert med 0 i driftsresultat.

Viktigheten av gode segmenter

Vær kreativ med buken av kriteriene under annet-fanen og du vil kunne skape svært gode segmenter som det er enkelt å lage treffende markedsaktiviteter mot. At kunden føler at din henvendelse er relevant har enorm betydning for hva du får igjen for innsatsen i markedsføringen din. I tillegg er det mye morsommere å jobbe med salg- og markedsføring dersom man får lite kjeft for å forstyrre med uinteressant “mas”.

3 nyttige tips til segmentering

  •  Velg bedrifter som har daglig leder, og bruk daglig leders fornavn i kommunikasjonen med prospektene. Dette skaper en hyggelig tone, og det er større sansynlighet for at henvendelsen blir lest.
  • Du kan bruke registreringsdato i brønnøysundregisteret for å kjøre jubileumskampanjer. Eks. “Gratulerer med 5 år i renholdsbransjen!” En ypperlig anledning til å kontakte kunden i en positiv setting.
  • Velg bedrifter som er mva-registrert og du er garantert å få med kun bedrifter som har en viss salgsaktivitet selv om bedriftene ikke nødvendigvis rapporterer inn regnskapstall.

Vår markedsansvarlige har også tidligere skrevet mer om praktiske eksempler på segmentering av markedet og hvorfor det er så viktig.

Har du et godt tips til smart segmentering? Del det gjerne i kommentarfeltet slik at vi og andre kan få nytte av det. Savner du noe i JOIN Bedriftslister for å kunne gjøre enda smartere utvalg høre vi gjerne om det også.

Hvor bør jeg annonsere og hvor mye kan jeg tjene?

«Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.»

John Wanamaker (1838-1922)

Først kort om to ulike forretningsmodeller når du skal kjøpe annonser.

Tradisjonell markedsføring – høy risiko
Som annonsør betaler du en fast pris for reklamevisning i et avtalt medie. Prisen for annonsering har en direkte sammenheng med antall potensielle mottakere av annonsen din. Jo flere som kan motta annonsen din, jo mer må du betale. Annonsering i riksmedier er derfor dyrere enn annonsering i lokalmedia. Typisk betaler du for en banner som plasseres på en side med stor trafikk – eks vg.no.

Ulempen med tradisjonell markedsføring er at annonsøren, altså du, tar høy risiko siden du ikke vet utfallet før du har prøvd. Slike tradisjonelle annonser er gjerne basert på at selger antyder hvor mange som vil se din annonse, og at du derfor må betale den prisen selger forlanger.

Du har ingen kontroll, og du kan ikke beregne hvor mye du vil selge, og dermed kan du heller ikke beregne fortjenesten. Som entreprenør liker man å ta kalkulerte sjanser. En typisk argumentasjon fra annonseselger er at du må tenke på merkevarebygging.

Tradisjonell markedsføring er normalt et tapsprosjekt, dvs du betaler mer for annonsen enn du tjener inn. Tankegangen med en slik markedsføring er at kundene skal kjøpe mer av deg senere, slik at annonseringen blir lønnsom på sikt. Derfor er utsagnet fra John Wanamaker blitt en klassiker (se over).

Klikkannonsering – lav risiko
Du betaler kun for hvert klikk på annonsen din. Også kalt PPC eller CPC (pay per click eller cost per click). Når kunden klikker på annonsen videresendes brukeren til annonsesiden – også kalt landingssiden. Klikkannonsering kom for fullt med Google sine søk og annerledes forretningsmodell enn tradisjonell markedsføring, og ga muligheter til å kalkulere lønnsomhet på en helt ny måte.

Klikkannonsering er som regel konstruert for umiddelbar respons fra brukeren som surfer på PC, lesebrett eller mobiltelefon. Du får en helt ny mulighet til å lage lønnsomme salgskampanjer som er basert på matematikk og ikke flaks.

Prøv vår Annonsekalkulator nå

Tape penger vs. tjene penger
Dersom du vil bygge merkevare på tradisjonell måte, med tap, så kan jeg ikke hjelpe deg. Ta kontakt med et reklamebyrå.

Vil du tjene penger på salgsannonsering og gå over overskudd mens du bygger opp kundemasse? Les videre.

Hvor bør jeg annonsere?

Som en start anbefales to store annonsenettverk som er enklest å komme i gang med.

Google Adwords
Du får tilgang til annonsenettverket til Google. Når en bruker søker på Google, vises din annonse, og når brukeren som søker på Google og klikker på annonsen din, betaler du for det. Du kan også vise annonsen i andre nettverk som velger å vise Google annonser.

Inne i Google Adwords lager du kampanjene dine. Du legger inn søkeord som er relevant for produktet du vil selge og pris per klikk du er villig til å betale. Du lager tekstannonse som vises når søkeordene slår inn. Du får hele tiden tips fra Google sin veiviser. Byr du mer per klikk vises annonsen lengre opp og sjansen for at noen klikker på annonsen din er større.

Du kan lage så mange annonser og søkeord du vil. Du kan også sette en budsjettgrense på f eks kr 500 daglig. Normalt betaler du et sted mellom 4 og 15 kroner per klikk. Dette vil variere fra bransje, land og type søkeord.

Facebook
Du kan annonsere på Facebook og nå ut til alle Facebook-brukere i hele verden. I motsetning til Google hvor du legger inn søkeord, så velger du på Facebook et ønsket segment du vil nå ut. F eks vis annonsen min til brukere på Facebook som er kvinner mellom 30 og 50 år i Norge eller menn 18 til 40 som har interesse for trening i Oslo.

Facebook har forskjellige annonsemuligheter. Den enkleste for salgsannonsering er å lage en vanlig annonse med bilde, kort tekst og lenke til annonsesiden din. Du betaler også her per klikk. Kostnad per klikk er ofte rundt 5-12 kroner per klikk dersom du kjører salgsannonser. Dette vil variere ut fra hvor godt annonsen din konverterer fra visning til klikk, om du kjører lokalt i et lite område og type bransje/annonse.

Andre annonsenettverk er Yahoo, Bing og LinkedIn for å nevne noen.

Hvor mye kan jeg tjene?

For å tjene penger må du ha lønnsomhet. Lønnsomhet for selve annonseringen måles ofte i bruttofortjeneste på produktet minus annonsekostnad. Da har du fortjenesten før lønn og andre kostnader.

Hva koster det å annonsere?
Annonsebudsjettet bestemmer du selv. Du bestemmer totalt budsjett f eks pr. dag eller pr. måned og gir bud på hva du er villig til å betale per klikk. Legger du inn lavt bud, får du færre klikk.

Lønnsomhet med klikkannonsering
Du selger en vare for kr 699 eks mva (husk alltid å trekk fra momsen når du beregner lønnsomhet). Varen koster 300 kroner eks mva. Bruttofortjenesten er kr 699 – kr 300 = kr 399 eks mva. Dvs hvert solgte produkt gir deg kr 399 i bruttofortjeneste. Dersom du betaler kr 200 for å få en ny kunde (Facebook og Google fakturerer uten moms), så har du en avanse på kr 399 – kr 200 = 199 eks mva for hvert solgte produkt. Av disse pengene skal du betale lønn og alle andre driftskostnader. NB: Husk å prise inn frakt i prisen eller ta ekstra betalt for dette.

Hvordan vet jeg hva en ny kunde koster?
Gjør testsalg med et lite budsjett. Statistikken du får fra Google eller Facebook kan du bruke til å beregne CAC (customer acquisition cost), dvs kostnad med å få en ny kunde. Dette er kjempeviktig!

Si at testresultatet ditt på Facebook var at du betalte kr 4,35 pr. klikk og du fikk 476 klikk som ga 14 salg av produktet ditt over.

Total annonsekostnad: kr 4,30 x 476 = kr 2047
Kostnad ny kunde (CAC): kr 2047 / 14 = kr 146 eks mva

Fortjeneste salgsannonsering
Fortjeneste per kunde/salg: kr 399 – kr 146 = 253 eks mva
Total bruttofortjeneste salg: kr 253 x 14 = 3543 eks mva

Avkastning på kapital du investerer er meget høy i dette tilfellet! Du vil tjene langt mer på å annonsere i egen bedrift, enn å investere pengene på børsen.

Prøv vår Annonsekalkulator nå

Hva er konverteringen?
Konvertering på salgsannonsen er: 14 / 476 = 2,9%
Dvs at du kan forvente å få 2,9 salg for hver 100 besøkende (klikk).

Hvor mye kan du betale pr. klikk før du taper penger?
Vi tar utgangspunkt i at 2,9% salgskonvertering fortsetter.
Klikk for å få én ny kunde: 35
Maks kr per klikk break even: 399 / 35 = kr 11,40
Betaler du mer enn kr 11,40 per klikk vil du tape penger.

Konklusjon

De fleste bedrifter har potensiale til lønnsom kundevekst med å bruke klikkannonsering på Facebook og Google med å prioriterer annonseprodukter som har god bruttofortjeneste (vurder også annonsering på Yahoo, Bing og LinkedIn). Gjør testsalg med lavt budsjett og øk budsjettet så mye du har råd til så lenge salgskonverteringen er lønnsom. Hvor mye du kan tjene kommer an på bruttofortjenesten på produktet og antall kunder du kan selge til i ditt marked.

Øk salget 200 prosent med samme annonsebudsjett

Før vi går inn på hvordan du kan øke salget inntil 200 prosent med samme annonsebudsjett, ønsker jeg å komme med litt faktaopplysninger.

Fakta

Statistikk
Annonsestatistikk viser at nettannonsering i Norge utgjør 2,5 mrd kroner i 2012 (kilde: INMA.no). Total salgsvekst fra 2011 til 2012 er på 6%. Størsteparten av veksten er innenfor rubrikk, mens merkevareannonsering har 1% vekst i samme periode. I tillegg kommer omsetning fra Google, Facebook og Microsoft sine klikkannonser (jeg gjør et grovt anslag i overkant av 1 mrd kroner). Totalt kjøper norske foretak nettannonser for ca 4 mrd kroner.

Salgsannonsering
Dersom vi utelater rubrikk annonsering på ca 1 mrd kroner, så ble det gjort merkevarebygging og salgsannonsering for ca 3 mrd kroner på internett i Norge i 2012.

Utfordringer

Trafikken splittes
Dersom du kjøper annonser på f eks VG.no, så er annonseprisen fortsatt de gamle, men trafikken er splittet i flere segmenter. Dette fordi PC trafikken kjøres på www.vg.no, nettbrett/avanserte mobiler på touch.vg.no og gamle mobiler på m.vg.no. Kjøper du en banner på forsiden av vg.no så har du ca 40% mindre trafikk nå enn for 1,5 år siden. Det er spennende muligheter, bare pass på ikke å betale for mye. Be om å få statistikk på klikk/trafikk.

40% vekst på mobilsurfing
Mobilveksten fortsetter kraftig opp. Utfordringen er de som klikker inn på annonsen fra en mobiltelefon, de vil lukke siden dersom den ikke er tilpasses mobilskjermen. Du mister 40% av kundepotensialet, og betaler for unødvendige klikk. Altså dobbelt tap. Google oppgraderer nå alle Adwords kampanjer sommeren 2013 til også og vises på mobile skjermer som standard.

Lønnsomhet
Det er lett å tenke salgsinntekter og glemme lønnsomhet når man blir ivrig på å ta markedsandeler. Merkevarebygging er dyrt. Vi mener de aller fleste er bedre tjent med å fokusere på lønnsomhet i markedsføringen framfor merkevarebygging. Ha fokus på hva du sitter igjen med etter at varen og annonsen er betalt. Hva skjer med lønnsomheten i salgskampanjen når vi dobler koverteringen på landingssiden?

F eks med å øke salgskonvertingen fra 2% til 4% kan du typisk øke lønnsomheten hele 333 prosent!

Prøv vår Annonsekalkulator nå

Les mer om: To nøkkeltall som forteller om du har suksess på nett

Figur:  Resultatet forbedret med hele 333% med doblet salgskonvertering. Annonsebudsjettet er fortsatt det samme.

Figur: Resultatet forbedret med hele 333% med doblet salgskonvertering. Annonsebudsjettet er fortsatt det samme.

 

Slik har kunder doblet salget sitt


Nettbutikk vs. Single-page

Enkelte kampanjer har doblet konverteringen med å bruke single-page annonsering i stedet for nettbutikk-annonsering. Single-page annonsering er å styre brukerne fra annonsen til en enkel webside (landingsside) som er konstruert for målrettet salgsannonsering for å tjene mer penger. Bruk gjerne single-page annonsering i tillegg til nettbutikken din.
Les mer om Nettbutikk- eller single-page markedsføring.

Annonsér mot 40% mobilbrukere
I 2013 forventes mobilsurfing passere PC-surfing. Hvordan ser din nettbutikk ut på mobiltelefon? Det er viktig å ha en landingsside som vises riktig på mobiltelefon også. En god landingsside har responsivt design hvor innholdet tilpasser seg mobil, nettbrett og pc automatisk. Da får du langt flere bestillinger!

Gjør salgsannonsering langt enklere og mer lønnsom. Sjekk www.landingsside.no.  En landingsside løsning som er tilpasset for mobil, nettbrett og PC.

Annonsestrategi
Strategien er enkel. Vi anbefaler å lage et enkelt styringsverktøy (f eks i Excel) hvor man har kontroll på annonsekostnad og salgsresultat pr. dag, uke og måned.

  • Velg riktig annonseprodukt
  • Testsalg og sjekk markedspris
  • Kontroll på annonsekostnader
  • Oppdater salgsresultat løpende
  • Involver ansatte om mål og resultat

Ledelsen må beslutte fokus på lønnsomhet
Vi anbefaler å lage trafikklys på annonsekostnader og salg. Rødt betyr stopp annonsen/kampanjen. Gult betyr forsiktig – lønnsomhet i fare. Grønt betyr gi gass – lønnsomt å annonsere.

Salgsannonsering kan gi månedlig avkastning som andre drømmer om å oppnå årlig.

Lag et regneark for hver måned. Neste år kan man gjenta suksesskampanjen på nytt. Definisjonene er opp til ledelsen å lage selv. Vær kritisk til at kundene ikke er lojale – konkurrentene er ett klikk unna. Tenk lønnsomhet i alle salgskampanjer. Planlegging er viktig. Husk testsalg før du kjører store kampanjer.

Prøv vår Annonsekalkulator nå

Å nå mål sammen skaper begeistring og økt innsats. De ansatte forstår bedre utfordringene og ser mulighetene. De mer avanserte kan dele dokumentene på Google Docs, slik at man har ett oppdatert dokument til enhver tid.

Konklusjon

Du kan øke salget 200 prosent med samme annonsebudsjett dersom du har riktig annonseprodukt og bruker en landingsside som er mobilvennlig. I tillegg må du ha knallfokus på annonsekostnad og produktets markedspris.

Automatisert kundekontakt

JOIN e-postmarkedsføring del 6.

Hva er automatisert kundekontakt?

Automatisert kundekontakt er markedsføring som går på autopilot.

Oppgaver som er rutinepreget og tidkrevende kan være greit å få automatisert. E-post har fordelen med å kunne måle klikk og aktiviteter brukeren gjør. Vi kan enkelt fange opp ulike brukermønster. Det er mulig å lage en enkel responsplan på forhånd ut fra gitte kriterier.

Hvorfor automatisert kundekontakt?

Du sparer tid og penger med automatisk kundepleie. Løsningen jobber for deg hele tiden i bakgrunnen.

I butikkhandel har kunden ofte bestemt seg for å kjøpe produktet før man går inn i butikken. I e-postmarkedsføring må du bygge mer tillit. Kunden kan være usikker på behovet sitt. Som en leverandør må du overbevise og kanskje til og med lære opp kunden før du kan begynne å nærme deg en bestilling.

Automatisert kundekontakt er en effektiv måte å kvalifisere leads på. Personlig salgsoppfølging skjer først når kunden er interessert nok.

På den måten reiser man ikke ut til kunden før sjansen for salg er stor. Lønnskostnader reduseres og motivasjon for selgerne øker. Selgerne kan fokusere på siste del av salgsprosessen og kjøre closing på telefon.

Hvem passer det for?

Dersom du vil ha nye kunder og ønsker salgsvekst så passer automatisert kundepleie for deg. Løsningen er ikke i steden for, men i tillegg til, det du gjør i dag. Har du ikke nyhetsbrev i dag, må du først få det på plass for å bruke automatisk kundekontakt.

Nettbutikk, blogg og landingssider kan tilføre flere e-poster inn på nyhetsbrevet ditt. Markedsfør bloggen din på Facebook og Twitter hvor du deler kunnskap. Husk at verdien i selskapet ligger i kundelisten.

Hva trenger jeg?

For å komme i gang med automatisert e-postmarkedsføring trenger du en løsning som både kan sende ut e-poster og har autoresponder funksjonalitet innebygget. Noen slike programmer er; Aweber.com, Mailchimp.com, Marketo.com, InfusionSoft.com med flere. De to første har nok funksjonalitet for de fleste norske små- og mellomstore bedrifter. De to siste produktene er enterprise løsninger.

Produkter og tjenester har forskjellig vanskelighetsgrad. Automatisert kundekontakt til privatkunder er som regel enklere enn løsningssalg mot bedriftskunder som stiller flere krav. Når du planlegger og setter opp autorespons i ditt e-postprogram kan du gjøre store forbedringer med enkle grep.

Autorespons gir nye muligheter

Trigger er en avansert «time to market» hvor det automatisk sendes ut en e-post på et gitt definert tidspunkt etter hendelsene under (én time etter, dagen etter, neste mandag etc). Du får ikke bedre timing!

Her er noen eksempler på områder hvor automatisering er mulig og kan gi gevinstpotensialer. Du kan f eks legge inn eller importere e-poster manuelt, eller integrere med API (full automatisering) i nettbutikken eller på landingssiden din.

Påmelding nyhetsbrev. Send en hyggelig og kort velkomstmelding. Har du flere nettsider og eller kanskje en blogg med nyttig informasjon? Ønsker du å gi merverdi og skape mer tillitt, kan du f eks lenke til en nyttig dokument som du har skrevet.

Nyhetsbrev klikket. En konkret lenke klikket på i nyhetsbrevet kan trigges til å sende et tidsbegrenset tilbud neste dag. Husk å linke budskapet mellom lenken klikket på, og overskriften i tilbudet, slik at tilbudet oppleves positivt. Man kan også sette et generelt klikk som trigger.

Skjema utfyllt. Bruker har gitt deg informasjon og vil ha dialog med deg. Bruk dette til en hyggelig tilbakemelding at dette hjelper deg å lage et bedre produkt.

Profil oppdatert. Bruker har fyllt ut mer opplysninger (Mine opplysninger) i nyhetsbrevet. En fin anledning til å gi en ekstra oppmerksomhet.

Bestilling gjennomført i nettbutikk. Krever API. Dersom du sender ut varer, send en e-post «Håper du er fornøyd med varen» som sendes ut f eks fredag formiddag uken etterpå.

Få referanse. Amazon er flink til å bruke dette for å skape blest om bestselgere som kundene elsker. Send en e-post f eks etter 30 dager og be kunden om å gi en ærlig referanse. Svaret mottas på e-post eller direkte som svar i nettbutikken som kundeuttalelse som andre kan se på.

Oppsalg. En kunde har kjøpt en bok om e-postmarkedsføring (bestilling utført). Om to uker send tilbud på et nyhetsbrevprogram hvor du kan praktisere alt du har lest i boka. Boka er lettere å selge (annonseproduktet), og lærer opp kunden til å forstå verdien av e-postprogrammet (oppsalgsproduktet).

Kryssalg. En kunde av oss har flere landingssider, en landingsside for hvert annonseprodukt. Kunder som kjøper det ene produktet, får tilbud om det andre produktet måneden etterpå med en kunderabatt.

Segmentering. I nyhetsbrevprogrammet kan du sette segmenter selv. Eksempel ikke send autorespons til de som allerede er kunder. Du kan selv sette opp kategorier i databasen og gjøre segmentering på dette.

Hvordan sette opp og administrere et enkelt nyhetsbrev

Kundepleie med nyhetsbrev

JOIN e-postmarkedsføring – del 5. Fra lead til salg.

Hvilket program anbefales for å sende ut nyhetsbrev?
Det er smak og behag, og selvsagt behov som avgjør valget. Vi bruker Mailchimp.com. Et par andre løsninger er Aweber.com og Apsis.no. Dette er alle velutprøvde og godt dokumenterte løsninger hvor du selv må ha e-postadressene.

Hva skal jeg egentlig med et nyhetsbrevprogram?
Programmet har enkle og avanserte maler for å bygge opp ditt profesjonelle nyhetsbrev. Hver utsendelse du gjør blir en kampanje hvor du får statistikk på resultatet av utsendelsen. Hvem har åpnet? Hvem har klikket og på hvilken lenke? Uten at du tenker på det, så skjer det mye i bakgrunnen som tar seg av teknisk spam-problematikk og riktig visning av e-posten i alle e-postklienter. Du bygger en verdifull kundebase.

Kan jeg bruke Outlook til å sende ut mine nyhetsbrev?
En dårlig løsning. Det går an i starten som en kriseløsning, men du får raskt problemer med oversikt og du får ikke noe verdi ut av kundelisten din. Husk at all verdi ligger i kundelister og e-postlister. Og all statistikk du får fra et nyhetsprogram er raskt verdt investeringen.

Hvilke andre fordeler får jeg med et nyhetsbrev?
I tillegg til maler for å designe profesjonelle nyhetsbrev, får du et verktøy for listeadministrasjon for å importere og organiserer e-postene i flere grupper. Dette er nyttig for segmenterte utsendelser. I starten trenger du kanskje ikke segmenter.

Vi sender f eks et nyhetsbrev til demobrukere, og et annet nyhetsbrev til kunder. Sannheten er at det er små forskjeller, men noe støy fjernes og tilpasninger på go-to-action gjøres, slik at vi får bedre respons med segmenterte nyhetsbrev. På den måten får du optimal kontroll. Anbefales!

Autoresponder er en avansert funksjon som lar deg kjøre markedsføring på autopilot. Din e-postmarkedsføring blir skreddersydd ut fra brukerrespons, og du sparer mye tid. Her kan man sette opp trigger på f eks 1 dag etter påmelding send et hyggelig velkomstbrev. Dersom bruker klikker inn på velkomstbrevet, så send neste oppfølging etter 2 dager. Dersom brukeren ikke klikker på velkomstbrevet, så send en annen e-post etter 2 dager og 3 dager. Du kan bygge opp et eget opplæringsprogram på autopilot. Spesielt nyttig dersom du driver løsningssalg (solution selling).

Hvor får jeg e-postene fra? The hard way.
Du må selv få tak i e-postene. Alle løsningene (Mailchimp, Aweber, Apsis m.fl.) krever at du har mottatt samtykke fra brukerne om å bruke e-postadressen til markedsføring. Mailchimp har et eget skjema som du enkelt kan sette opp for å få påmeldte.

For å ta advarselen med én gang – ikke send spam – da blir kontoen din sperret umiddelbart.

Selv om e-postene er lovlig å bruke i Norge, så må du ha fått godkjennelse fra bruker personlig.

Hvor får jeg e-postene fra? The smart way.
Dersom du vil sende ut f eks en gratis bransjerapport til foretak i Norge, bør du bruke en annen strategi.

1) Lag e-postliste fra en oppdatert bedriftsdatabase.
2) Send 1:1 e-post fra PC klient. Husk relevans.
3) Få bruker til å melde seg på ditt nyhetsbrev.
4) Brukeren får automatisk e-post med en lenke for å laste ned rapporten.
5) Videre dialog skjer via nyhetsbrevprogrammet.

Jeg har en kundeliste, kan jeg bruke disse e-postene?
Ja. Siden de er kunder har de akseptert en kundeforhold med deg. Normalt bør kunden høre fra deg innen 6 mnd etter siste kjøp for å regnes som en kunde.

Husk alltid å be om e-postadressen i dialog med interesserte brukere og kunder.

Hva kan jeg bruke nyhetsbrevet til?
Les E-postmarkedsføring – del1. Få tips og motivasjon her.

Tips: Ring til prospekter som har vist interesse for nyhetsbrevet ditt


Skjermbilder fra MailChimp

Programmet er gratis å teste opp til en viss mengde e-poster. Deretter betaler du hver måned basert på antall e-poster. Prøv gjerne andre løsninger før du bestemmer deg.

MailChimp: Velg mal for ditt nyhetsbrev eller lag din egen mal.

MailChimp: Velg mal for ditt nyhetsbrev eller lag din egen mal.

 

MailChimp: Få en forhåndsvisning av kampanjen før du sender ut e-posten

MailChimp: Få en forhåndsvisning av kampanjen før du sender ut e-posten

 

MailChimp: Mulighet for smart segmentering av listen din.

MailChimp: Mulighet for smart segmentering av listen din.

 

MailChimp: Statistikk på alle kampanjer du sender ut sammenlignet mot bransjen og ditt eget snitt.

MailChimp: Statistikk på alle kampanjer du sender ut sammenlignet mot bransjen og ditt eget snitt.

 

Neste artikkel. JOIN e-postmarkedsføring – del 6. Automatisert kundekontakt