Kan jeg få salgsprovisjon for selge løsningen deres til andre?

Ja. Ta kontakt med oss på post@join.no, så kan vi ordne en standard provisjonsavtale.

Vi gir standard 40% salgsprovisjon første året, og ingen provisjon påfølgende år. Vi følger opp kunden videre.

Join Software er interessert i kommersielle avtaler for få innpass mot en større kundebase, og vi kan gjerne bistå med integrasjon mot deres produkt. Ta kontakt for en prat.

Hvor ofte vaskes/oppdateres databasen?

Vi vasker hele databasen kvartalsvis. Nyetablerte foretak oppdateres ukentlig.

Databasen oppdateres daglig og manuelt for endringer basert på henvendelser til oss, samt oppdateringer av informasjon fra vår egen crawler.

Åpen informasjon på nettet: Det kan være at informasjon som ligger åpent for søkemotorer ikke alltid er helt oppdatert. Denne informasjon oppdaterer vi som regel kvartalsvis, men det kan også være at Google og andre søkemotorer ikke har indeksert våre endringer og nye lenker enda (dette kan ta noe tid fra vi har gjort endringene hos oss).

Hvor henter dere dataopplysningene fra?

Vi henter mestparten av dataopplysingene fra Brønnøysundregistrene sine grunndata.

Du kan selv sjekke i Brønnøysundregistrene sin åpen informasjon som ligger tilgjengelig for søk på organisasjonsnummer, adresser, bransje og daglig leder m.m. Du kan også sjekke hvilke offentlige registre selskapet er registrert og hvilke kunngjøringer selskapet har gjort på www.brreg.no.

Vi har også en egen crawler som innheter opplysninger fra nettet. Vi vil publisere mer av denne type innhentet offentlig informasjon fra nettet framover (gjelder kun for våre betalende kunder som har kjøpt lisenstilgang).

Er e-postadressene lovlige?

Ja! Våre e-postadresser er lovlig å bruke ettersom vi har foretakets e-postadresse, og ikke e-postadresser av privat karakter.

Erfaringsdeling og tips:
For din egen del bør du kun sende ut informasjon og reklame som faktisk har verdi for mottaker. Dersom du sender et tilbud til alle norske foretak med et generelt tilbud som bare er av interesse for noen bransjer (eks “salgskampanje 50% på søppelsekker”), så risikerer du mas og lite salg. Dersom du segmenterer smart og sender ut gjennomtenkte e-poster, så vil du få belønning med positiv respons og mange gode leads på dine utsendelser. Du slipper den tøffe cold-calling’en, og kan istedenfor følge opp innkommende henvendelser fra folk som er interessert.

Hvor mange e-postadresser har dere? Og telefonnummer?

Antall e-postadresser og telefonnummer vil variere over tid, og etter hvert som vi oppdaterer databasen vil tallene endre seg.

I skrivende stund har vi ca 75.000 e-poster (lovlige til foretaket, og ikke til private) og ca 875.000 telefonnummer. Vi har også ca 228.000 faksnummer.