Eksportering av kontaktdata til 3.parts programvare

JOIN Bedriftslister lar deg eksportere ut kontaktdata til CSV-format (kommaseparert filformat) som støttes av de aller fleste regneark som Excel, Open Office, Numbers o.l.

Eksport til 3.parts programvare er mulig
De fleste programvareløsninger støtter import av CSV-filer som JOIN Bedriftslister lager. Det betyr at du kan hente ut skreddersydde kontaktlister, og importere til 3.parts programvare for eget internt bruk som f eks:

 • CRM system
 • Prospekteringsverktøy
 • Click-2-Call programvare
 • *Bulk mailing (PC eller cloud-basert)
 • Databasevask (MS SQL, MySQL, Oracle etc)
 • Research og analyse
 • Spørreundersøkelse

DISCLAIMER:
* Cloud-baserte tjenester, spesielt fra USA, har ofte begrensninger på hvilke e-postadresser som er lovlig å bruke ettersom deres lovgivning er annerledes enn i Norge. Også norske ISP’er (Internet Service Providers) kan ha egne retningslinjer for utsendelse av bulkmail. E-postadressene du får fra oss er lovlig å bruke iht Markedsføringsloven. Det er bruker sitt ansvar å sjekke til en hver tid gjeldende regler for utsendelse via 3.parts nettverk og løsning. Ta kontakt om du ønsker rådgivning fra oss.

Slik velger du hvilke datafelt du skal ta med i eksporten

Tips
– Å velge riktige datafelt kan gjøre en stor forskjell for å gi bedre resultat i salgs- og markedsføringskampanjene dine. Du må tenke over hvordan kampanjen skal gjennomføres, og hvem som skal gjøre hva. Da vet du også hvilke datafelt som du bør ta med i eksporten av bedriftslistene.
– Et par gulltips er å ta med fornavn dersom du skal sende e-post til daglig leder, og bruke det i fletting av e-postutsendelsen. Ta med besøksadresse dersom du skal drive møtebooking og skal kjøre ut til kunden. Bruk postadresse dersom du skal sende DM i posten. Dersom du følger opp f eks e-postutsendelse, så ta også med telefonnummer og navn på daglig leder, og kanskje bransje, antall ansatte og poststed eller kommune. På den måten har du litt “kjøtt på beinet” når du ringer og følger opp de som viser interesse.

Slik velger du hvilke datafelt du skal ta med i eksporten:

valg-av-datafelt-for-eksport
Fra foretakssøk
: Klikk på «Foretaks»-flippen. Deretter klikk på «Eksportfelt». I nytt vindu som åpnes, velger du så ønsket datafelt og trykker «Lagre». Nye datafelt kommer med i neste filnedlastningdu gjør.

valg-av-datafelt-for-eksport2
Fra Min side
: Klikk på «Min side» i toppmenyen, Deretter klikk på «Endre eksportinnstillinger». I nytt vindu som åpnes, velger du så ønsket datafelt og trykker «Lagre». Nye datafelt kommer med i neste filnedlastning du gjør.

beregne-markedspotensiale-datafelt
Eksportinnstillinger/datafelt: Her vises datafeltene du kan velge å ta med i eksporten.

Datafelt som er tilgjengelig for eksport

Betalversjon av JOIN Bedriftslister lar deg eksportere ut kontaktinformasjon fra søkeresultatet.

Datafelt tilgjengelig for eksport:

 • Organisasjonsnummer
 • Firmanavn
 • Daglig leder
 • Styreleder
 • Epost
 • Webside
 • Telefon
 • Faks
 • Postadresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Bransjekode (NACE)
 • Bransjebeskrivelse
 • Fylke
 • Kommune
 • Besøksadresse
 • Besøkspostnummer
 • Besøkspoststed
 • Ansatte
 • Salgsinntekt
 • Driftsresultat
 • Daglig leders fornavn

CSV-filer (kommaseparerte filer) er et filformat som tillater rask eksport av store mengder data. Filene kan åpnes i de fleste regneark som Excel, Open Office, Numbers og lignende. Ved eksport til CSV kan du eksportere inntil 100 000 foretak.

Eksportinnstillinger i JOIN Bedriftslister

Skjermbilde: Velg av/på hvilke datafelt du vil ta med i eksporten med å klikke på “Eksportfelt” fra utlistningen av søkeresultatet.