Beregn markedspotensiale i kroner for et produkt/tjeneste

Tips:

  • Tallgrunnlag er viktig for å argumentere for/imot en satsning
  • Ta faktabasert beslutning
  • Bruke styret aktivt for å inngå kommersielle avtaler
  • Dette er en sjekk for potensialet, og ikke en sjekk på konkurransesituasjon. Potensialet gir et raskt innblikk i muligheter, også må man ta inn realistiske betraktninger som prosent markedsandel, innsalgskostnader, tidsbruk osv.

Eksemplet viser en enkel markedsresearch som har stor praktisk verdi for ledelsen.

Ledelsen i et programvareselskap har vært på reise i USA og fått muligheten på et agentur for en system som håndterer timefakturering på mobilen. Daglig leder har fått i oppgave å sjekke ut hva som er salgspotensialet i Norge. Snittomsetning pr. ansatt/bruker er kr 280 pr. mnd pr. bruker. eks mva. Det gis 50% provisjon.  Christian vil først finne utvalgte bransjer som registrerer timer til fakturering, og deretter vil han beregne salgspotensialet i kroner.

  1. Lete opp potensielle bransjer
  2. Finne salgspotensialet i kroner

Med JOIN Bedriftslister henter Christian ut informasjon fra hver aktuelle bransje. Med å klikke frem og tilbake i bransjeregisteret, får han raskt innblikk i mulige bransjer.

Det gjøres ett søk for hver bransje, og søket eksporteres ut til Excel, hvor sum ansatte summeres for hvert enkelt foretak. Husk å ta med antall ansatte i datafelt for eksport.

beregne-markedspotensiale-datafelt
Bilde: Velg eksportfelt. Husk å ta med antall ansatte, og klikk “lagre”.


beregne-markedspotensiale-eksport-regneark
Bilde: Etter at søket, her for elektrisk installasjon, er gjort – summer antall ansatte i regnearket.

Når hvert søk er gjennomført, legges antall foretak og antall ansatte inn i et regneark som Christian lagde.

beregne-markedspotensiale-oppsummering
Bilde: Her er oppsummeringen på markedspotensiale i Norge for utvalgte bransjer.

Christian har nå et godt grunnlag for å diskutere satsingen med styret, og sender over grunnlaget til styret pr. epost før møtet.

I tillegg bør man teste salg så snart som mulig med telefon, e-post og landingssider for leadgenerering. JOIN Bedriftslister har ringelisten og e-postadressene ett klikk unna.

Oppsummering markedspotensiale for timeregistreringsproduktet fra USA:

  • Totalt markedspotensiale innenfor bransjer man har tro på er 400 Mnok basert på regnskapstall fra 2013.
  • Sum markedspotensiale er størst på elektrisk installasjonsarbeid med 116 Mnok årlig.
  • Mest kostnadseffektivt innsalg kan gjøres mot elektrisk installasjonsarbeid, ikt konsulenter og revisorer som har høyest antall ansatte pr. foretak.
  • Styret sjekker ut med bransjeforeninger og muligheten for strategisk og kommersiell avtale for alle deres medlemmer.

Caset er oppdiktet.