Finn og velg fylke, kommune og posted

Fordel:
– En rask måte å finne foretak innenfor et geografisk område.

Ulempe:
– Ingen spesielle.

Fakta:
– 19 fylker
– Ca 430 kommuner (endres forløpende)
– Ca 1860 poststeder (endres fortløpende)
– Ca 4810 postnummer (endres fortløpende)

Geografi-søket er lenket sammen via postnummer og poststed, som igjen tilhører en kommune, som igjen tilhører et fylke. Som første tilbyder i Norge lagde vi Oslo bydelssøk som en algoritme som tar utgangspunkt i postnummer og gateadresser for å linke foretaket til riktig bydel.

geografi-oversikt
Bilde: Her er vi på forsiden under Geografi-flippen.

Geografi-søket starter med å vise fylker. Du kan “legge til” et fylke, eller flere fylker, om du vil. Klikker du inn på et fylke, vises alle kommuner i fylket og alle tilhørende poststed til kommunene. Er du inne på et fylke og skal tilbake klikker du på “Vis fylker” oppe til venstre.

En viktig kunnskap er å bruke poststed og ikke kommune når man gjør møtebooking og skal besøke kundene. I kommuner med stor geografisk spredning er f eks poststed Larvik konsentrert om bysentrum med korte avstander, mens Larvik kommune har flere poststed som er spredt med ca. 40 min kjøring i ulike retninger.

geografi-sok-02
Bilde: Her har en møtebooker fokusert på poststed Tønsberg, Sandefjord og Larvik.

Tips:
– Tilpass budskapet i kampanjen med et lokalt budskap.
– Bruk poststed ved møtebooking.
– Lokale nyheter og aktuelle saker kan gi innspill til lokale salgsmuligheter.
Eks. flom i Oppland og Hedmark. Sjakk-VM i Tromsø. Varemesse i Lillestrøm. Norway Cup i Oslo. Du skjønner poenget. Lokale penger i omløp. Salgsmuligheter.

Finn en bransje med å søke

Fordel:
– En rask måte å finne en bransje på

Ulempe:
– Man må vite hva man skal finne, og man kan risikere og ikke finne bransjen fordi man bruker feil søkeord

Tips:
– Dersom du ikke får treff, forsøk å endre søkeord, eller bla deg frem og tilbake i bransjeregisteret.

Bransjeregisteret bruker NACE2007, som er en vanlig standard for å kategorisere bransjer i næringslivet. Bransjekoden er fem siffer, og har inntil fem detaljnivåer. Hver bransjekode har også en beskrivende tekst. Det er ca 850 ulike bransjekategorier.

Finn en bransje med å søke i bransjebeskrivelsen.

bransjeregister-nace-sok-01
Bilde: Under “bransje”-flippen kan man oppe til høyre klikke i ruten “søk i bransjebeskrivelse” og starte å skrive en bransje. Jeg skriver “avis” og får da flere treff i søket som jeg kan velge. Bla med piltasten nedover for å velge, eller bruk musa for å klikke på valget.

 

bransjeregister-nace2007-02
Bilde: Som du ser er det nå 678 foretak i utvalget på “Utgivelse av aviser” som vi har oppdatert kontaktinformasjon på.

Finn en bransje med å klikke

Fordel:
– Lære om utvalg av bransjer og se nye muligheter

Ulempe:
– Tidkrevende å lete

Bransjeregisteret bruker NACE2007, som er en vanlig standard for å kategorisere bransjer i næringslivet. Bransjekoden er fem siffer, og har inntil fem detaljnivåer. Hver bransjekode har også en beskrivende tekst. Det er ca 850 ulike bransjekategorier.

Finn en bransje med å klikke frem og tilbake i bransjeregisteret.

bransjeregister-nace2007-02
Bilde: Her har jeg klikket inn på “Informasjon og kommunikasjon” som hovedbransje, og nå vises underbransjene. Jeg har valgt “Utgivelse av aviser” og klikket “Legg til”. Som du ser er det nå 678 foretak i utvalget som vi har oppdatert kontaktinformasjon på.

“Forlagsvirksomhet” er nivå 2 (første nivå etter at hovedbransje er valgt). “Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forslagsvirksomhet” er nivå 3. “Utgivelse av aviser” er nivå 4, som jeg har valgt.

bransjeregister-nace2007-01
Bilde: Velges “Forlagsvirksomhet” med å klikke “legg til”, blir automatisk alle undernivå valgt. Antall foretak ble da 4666, altså et større utvalg med flere bransjer.