Foretak som bruker salgsverktøy selger mer

Kjempeenkel forskning fra Aberdeen Group i 2010 viser at amerikanske foretak som er best i klassen investerer mer i salgsverktøy. Spørreundersøkelsen er basert på intervju med 528 foretak i USA.

Diagram: Viser bruk av ulike salgsverktøy og synliggjør forskjellen mellom best i klassen sammenlignet mot gjennomsnittet i bransjen.

 

Foretak som er best i klassen bruker mer tid og penger på salgsverktøy. Det er spesielt interessant med avviket i teknologibruk på leadgenerering og resultatmåling (dashboard).

66% av foretak som er best i klassen bruker verktøy på leadgenerering, mens bare 50% av foretakene som presterer under snittet bruker det. Den aller største forskjellen er på visualiseringsverktøy hvor 67% av beste i klassen måler sine prestasjoner, mens bare hver tredje lavtpresterende foretak evaluerer seg selv.

Kjennetegn på lønnsomme foretak:

1) Ønsker å få flere kunder.
2) Bruker verktøy på leadgenerering, CRM og målvisualisering.

Teknologien er bare en del av salgsarbeidet og gjør rutinearbeid mer effektivt. For selgere og markedsførere gjelder det å prestere litt bedre hele tiden.

God økonomisk kommunikasjon i selskapet krever at det er utarbeidet en tydelig og målbar plan på salg og markedsføring. Forbedring krever at man har definert måltallet og måler seg selv mot det målet man vil nå. Avvik fanges raskt opp og kursen kan endres.